Meta Pixel script image

Tysiąc uczestników, 40 różnorodnych letnich atrakcji – PGE podsumowuje lato w Wigierskim Parku Narodowym

27.10.2022
PGE podsumowuje lato w Wigierskim Parku Narodowym

„Z energią łączymy pokolenia” to projekt Wigierskiego Parku Narodowego, który rozpoczął się wiosną br. i przez całe lato angażował mieszkańców otuliny parku i turystów oferując zajęcia edukacyjne i przyrodnicze. Edukatorzy parku zrealizowali blisko czterdzieści różnorodnych spotkań zachęcających do obcowania z przyrodą, w których wzięło udział blisko tysiąc uczestników. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji PGE.

 

 

W Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego wyświetlono łącznie sześć filmów o tematyce przyrodniczej. W ślad za tym, zaproponowano odwiedzającym park cykl pt. „Gawędy o przyrodzie”, w którym dziewięciu przyrodników opowiadało o zwierzętach, pszczołach (nie tylko miodnych), ptakach i przyrodniczych ciekawostkach. Na najmłodszych pasjonatów przyrody czekała „Letnia Akademia Przyrody”. Jej uczestnicy wzięli udział w warsztatach popularyzujących wiedzę środowiskową. Poznali tajniki lasu i wigierskich jezior. W sierpniu podczas obchodów Wielkiego Dnia Pszczół, odbyły się plenerowe warsztaty. Uczestnicy zbudowali czterdzieści ekologicznych domków dla dziko żyjących owadów zapylających.

We wrześniu Wigierski Park zaprosił na „Rykowisko nad Wigrami”. Po części wykładowej, uczestnicy wybrali się na wycieczkę by nasłuchiwać ryczących jeleni. W terenie można było spotkać także dzięcioły. W „Poranku dzięcioła” spotkać można było szpaki, kosy i droździki, grubodzioby, sójki, zięby, sikory i kapturki. Na jeziorze Czarnym udało się zaobserwować tokujące gągoły – kaczki, które lęgną się w dziuplach wykutych przez dzięcioły czarne.

Wśród szeregu zajęć edukacyjnych i ekologicznych znalazły się również propozycje dla seniorów, które przy okazji obcowania z przyrodą oferowały zajęcia sportowe i rekreacyjne. Projekt dziesięciu spotkań „Odetchnij lasem” cieszył się tak dużą popularnością, że zorganizowano dodatkowe dwa spotkania dla seniorów.

Letnie wydarzenia to nie koniec przyrodniczych inicjatyw Wigierskiego Parku Narodowego. Obecnie park realizuje projekt badawczy pn. "Badanie możliwości wykorzystania zespołu dzięciołów Picidae do oceny różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych w Wigierskim Parku Narodowym". Celem badań jest ocena wpływu zespołu dzięciołów w Wigierskim Parku Narodowym na występowanie innych gatunków leśnych, a także weryfikacja, czy zespoły dzięciołów w lasach objętych ochroną ścisłą i ochroną czynną Parku różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. Wyniki badania zostaną ogłoszone w 2023 roku.

***

Grupa PGE od lat jest zaangażowana w działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera sześć parków narodowych: Biebrzański, Świętokrzyski, Roztoczański, Kampinoski, Słowiński i Wigierski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz projektach infrastrukturalnych. PGE współpracuje także z Nadleśnictwem Gryfino przy rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Od 22 lat Grupa PGE prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwami z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 770 tysięcy drzew w całej Polsce.