PGE zaprasza do gdańskiego ZOO na wystawę fotografii „Dolina Biebrzy”

05.05.2022
PGE zaprasza do gdańskiego ZOO na wystawę fotografii „Dolina Biebrzy”

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym dostępna jest wystawa fotografii pt.: „DOLINA BIEBRZY. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE”, która będzie dostępna do 30 czerwca 2022 r. Równolegle PGE, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym otworzyła stałą wystawę „Dolina Biebrzy”, która prezentowana jest przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy.

 

PGE współpracuje z pięcioma parkami narodowymi, towarzystwami ornitologicznymi, a także Ligą Ochrony Przyrody, której jesteśmy partnerem strategicznym. Wystawa pt.: „Dolina Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE”, którą aktualnie prezentujemy na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym, w Osowcu-Twierdzy to efekt pracy pracowników Grupy PGE, którzy aktywnie włączają się w realizację naszych działań prośrodowiskowych.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wystawa pt. „Dolina Biebrzy” składa się z trzydziestu sześciu fotografii prezentujących piękno unikalnej fauny i flory rozlewiska rzeki Biebrzy. Zdjęcia zostały wykonane przez pracowników Grupy PGE podczas warsztatów fotograficznych w plenerze w Biebrzańskim Parku Narodowym, wiosną 2021 roku. Ekspozycja została po raz pierwszy zaprezentowana w październiku 2021 roku w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a po zimowej przerwie, wyruszyła w trasę i obecnie można ją oglądać w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Gdański Ogród Zoologiczny szczyci się pięknym położeniem w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, staramy się propagować nie tylko świadomość ekologiczną dotyczącą dzikich gatunków egzotycznych, ale również dbałość o lokalną bioróżnorodność. Uwrażliwianie na obserwację przyrody wokół nas oraz jej piękno i rolę w naszym codziennym życiu to jedna z kluczowych misji współczesnych ogrodów. Fotografie, ukazujące często trudne do zaobserwowania na żywo momenty z życia zwierząt i roślin, to wspaniałe narzędzie do realizacji tej misji.
Katarzyna Bartosz, kierownik Działu Edukacji Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Wystawa „Dolina Biebrzy” dostępna jest także na stałe przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy.

Cieszy nas bardzo zaangażowanie PGE w sprawy ochrony przyrody i środowiska oraz wspieranie w tym zakresie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyrazem tego są nie tylko bezpośrednie projekty jak montaż instalacji fotowoltaicznych czy zabiegi chirurgii drzewnej w celu ratowania cennych osobników drzew w naszym Parku. To także promocja unikatowych walorów, piękna przyrody Parku i uwrażliwianie na potrzebę jego bezwarunkowej ochrony. Niezwykłe biebrzańskie krajobrazy, rzadkie gatunki ptaków, lasy i bagna jakie prezentuje wystawa - to miejsca pełne pozytywnej energii. Niech ta energia się wyzwala i towarzyszy wszystkim, którzy oglądać będą tę wystawę zdjęć wykonanych przez pracowników PGE. Dziękujemy za wsparcie.
Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce i chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. Zalicza się także do jednych z najdzikszych zakątków Polski. Od 1993 roku Park chroni i obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne ocieplanie się klimatu globalnego. 

 

Krajobraz biebrzański charakteryzuje się otwartymi przestrzeniami, bezkresem łąk i turzycowisk, z wysepkami wierzb i leśnych grądzików. W dolinie Biebrzy zachowała się unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt, a bagna biebrzańskie są nazywane „ptasim rajem". Są ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. Zaobserwowano tu niemal 70% awifauny Polski. W Parku występuje kilka rodzin wilków, spotykane są rysie, bobry, wydry i ostatnio także żubry. Królem mokradeł jest łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy w Parku około 600 osobników.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Z Biebrzańskim Parkiem Narodowym PGE współpracuje od 2020 roku. Ponadto PGE wspiera także Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

PGE aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwami z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

wróć do Komunikaty prasowe