PGE wraz z Ligą Ochrony Przyrody zaprasza na konferencję o ochronie przyrody w miastach

22.09.2023
Ochrona przyrody w miastach

PGE zaprasza na konferencję pn. „Ochrona przyrody w miastach”, organizowaną przez Ligę Ochrony Przyrody. Wydarzenie odbędzie się 27 września 2023 roku w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Podczas wydarzenia odbędą się prelekcje i dyskusje dotyczące aspektów związanych z ochroną środowiska w miastach. Poruszone zostaną tematy w zakresie m.in.  energetyki, edukacji ekologicznej, adaptacji miast do zmian klimatu czy nowego europejskiego Bauhausu, czyli unijnego wsparcia dla miast. Dodatkowo, w ramach wydarzenia odbędą się wykłady poświęcone roli przyrody w strategiach adaptacyjnych miast z uwzględnieniem pozytywnych aspektów dla obszarów zurbanizowanych. Równolegle, przy wielopłaszczyznowej analizie zagrożeń dla środowiska naturalnego w miastach, zaproponowane zostaną działania mające na celu wsparcie samorządów w ochronie środowiska w aglomeracjach miejskich.

Beata Czerniak, Dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia z PGE Energia Ciepła przeprowadzi prezentację pn. „Energetyka. Miasto. Przyroda. Czy wspólna droga jest możliwa?”, w której poruszona zostanie tematyka minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji ciepłowniczych oraz rozszerzania sieci ciepłowniczej w miastach w związku z realizacją programów ograniczenia niskiej emisji, na przykładzie elektrociepłowni w Krakowie.

Oficjalne otwarcie konferencji „Ochrona przyrody w miastach” zaplanowane zostało na godzinę 10.00. Wydarzenie potrwa do godziny 16.00.

PGE Polska Grupa Energetyczna od listopada 2021 roku jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. Grupa PGE od lat prowadzi projekty, mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Inicjatywy przyrodnicze Grupy PGE obejmują szerokie spektrum działań, zaczynając od wielkoskalowych inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, poprzez współpracę z parkami narodowymi, czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków, jak również liczne projekty edukacyjne.