Meta Pixel script image

PGE Mecenasem Muzeum Narodowego w Krakowie

23.06.2023
fot

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem Muzeum Narodowe w Krakowie. W ramach współpracy PGE będzie patronować wszystkim wydarzeniom realizowanym w Muzeum i wszystkich jego oddziałach, w tym wystawom, projektom specjalnym i działaniom edukacyjnym.

 

Przedłużenie i rozszerzenie współpracy PGE z Muzeum Narodowym w Krakowie zostało ogłoszone 22 czerwca br. podczas wernisażu wystawy prac Jana Matejki.

Z Muzeum Narodowym w Krakowie współpracujemy już od roku. W tym czasie mogliśmy oglądać wiele ciekawych wystaw, jak np. objęta mecenatem PGE Galeria Sztuki Polskiej XIX i XX wieku, czy wystawa prac Tamary Łempickiej. Dzisiaj rozszerzamy naszą współpracę na całe Muzeum i wszystkie jego odziały. Od teraz będziemy towarzyszyć i wspierać wszystkie projekty realizowane przez Muzeum. Odpowiedzialnie podchodzimy do każdego aspektu naszej działalności i tak też jest w przypadku mecenatu kultury. Jako sponsor społecznie zaangażowany dużą wagę przykładamy do edukacji z zakresu kultury. Poprzez zrealizowane w zeszłym roku z Muzeum projekty, jak i te które będziemy wspólnie prowadzić w tym roku, chcemy przybliżyć sztukę wszystkim Polakom, jak również zachęcać do odwiedzania instytucji kultury. W zeszłym roku, łącznie 6 mln osób uczestniczyło we wszystkich wydarzeniach kulturalnych wspieranych przez PGE. Jest to sukces możliwy dzięki właśnie tak wartościowym współpracom jak m.in. mecenat Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Współpraca PGE i Muzeum Narodowego w Krakowieobejmie organizację i wsparcie wydarzeń i projektów, ze szczególnym naciskiem na projekty edukacyjne, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy PGE będzie patronować wszystkim wystawom stałym, czasowym i projektom specjalnym prowadzonym w Gmachu Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, ale również we wszystkich Oddziałach MNK: Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Domie Jana Matejki, Kamienica Szołayskich, Muzeum Książąt Czartoryskich, Bibliotece Książąt Czartoryskich, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ATMA w Zakopanem, Domie Józefa Mehoffera, czy Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów kultury w Polsce. Wspiera 21 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych.

PGE aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie powszechnego dostępu sztuki. Działania te realizuje poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.

W 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo, w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w zajęciach z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.