Meta Pixel script image

PGE kontynuuje współpracę z Kampinoskim Parkiem Narodowym

18.01.2023
PGE kontynuuje współpracę z Kampinoskim Parkiem Narodowym

PGE kontynuuje współpracę z Kampinoskim Parkiem Narodowym, którą rozpoczęła się w 2021 roku od projektu wolontariatu pracowniczego. Przez cały 2022 rok edukatorzy parku we współpracy z PGE realizowali projekty edukacyjne, popularnonaukowe, a także prowadzili działania wspierające popularyzację tego obszaru chronionego wśród turystów.

 

Dzięki wsparciu Grupy PGE, w 2022 roku Kampinoski Park Narodowy zakupił dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt w dzikich zakątkach puszczy. Zakup pozwolił m.in. oszacować liczebność wybranych gatunków ssaków oraz ich strukturę wiekowo-płciową, a także ich kondycję. Wybrane nagrania są na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych Parku oraz Grupy PGE.

W trakcie realizacji jest cykl filmów popularyzujących przyrodę Puszczy Kampinoskiej. Materiały video będą przedstawiać ogólną charakterystykę Parku, wyróżniając go na tle innych obszarów chronionych zbiorowiska roślinne oraz typowe gatunki zwierząt występujące na jego terenie. Ważnym tematem poruszanym w materiałach będzie również kluczowa rola Kampinoskiego Parku Narodowego dla systemu ochrony przyrody w kontekście Mazowsza, Polski, jak również Europy. Zidentyfikowane zostaną też najważniejsze zagrożenia dla przyrody tego Parku.

Istotnym działaniem wspólnie zrealizowanym z PGE jest wznowienie po kilkuletniej przerwie kwartalnika przyrodniczego „Puszcza Kampinoska” w 30. rocznicę jego powstania. Nowe wydanie kwartalnika ukaże się jeszcze w styczniu 2023 roku.

Współpracę PGE z Kampinoskim Parkiem Narodowym w 2022 roku obrazuje spot video.