Meta Pixel script image

Konkurs „Śladami bohaterów podziemia” rozstrzygnięty

06.12.2023
Śladami bohaterów podziemia

Fundacja PGE wraz z Fundacją na Rzecz Wielkich Historii wyłoniła zwycięzców konkursu „Śladami bohaterów podziemia”. Zadanie konkursowe polegało na odbyciu podróży śladami historii i nagranie filmu, przedstawiającego osobę związaną z działalnością na rzecz ruchu oporu. W konkursie wzięło udział 51 drużyn, z których wybrano 25 laureatów, a 5 drużyn otrzymało nagrodę główną.

 

Zadaniem kilkuosobowych grup, tworzonych przez uczniów szkół podstawowych i średnich było znalezienie w swoim otoczeniu osoby związanej z ruchem oporu podczas II wojny światowej, pamiątek i fotografii związanych z jej działalnością konspiracyjną, a finalnie nagranie filmu w konwencji InstaStories dokumentującego poszukiwania.

Jurorzy oceniali prace pod kątem poprawności historycznej, stopnia wyczerpania tematu, kreatywności, walorów estetycznych, a także zgodności z tematyką zadania konkursowego. Wyróżnionych zostało 25 grup, w tym nagrodę główną w postaci bonów o wartości 3000 złotych otrzymali:

  1. Detektywi Historii z województwa małopolskiego za pracę o Stanisławie Kolasińskim;
  2. Drużyna Zyty z województwa kujawsko-pomorskiego za pracę o Zycie Elżbiecie Hannak;
  3. Ferajna Sienkiewicza z województwa lubuskiego za pracę o Januszu Hrybaczu;
  4. Kaszëbsczé dzewùse z województwa pomorskiego za pracę o Józefie Klawikowskim;
  5. Marsowe prawnuczki z województwa lubelskiego za pracę o Kazimierzu Wieloszu.

 

 

Bardzo się cieszę, że poprzez konkurs „Śladami bohaterów podziemia” udało nam się zaktywizować ponad dwustu młodych ludzi do odkrywania lokalnej historii i nieznanych dotąd bohaterów. Łącznie poznaliśmy 51 nowych historii - historii osób, które poświęciły swoje życie walce z niemieckim okupantem. Gdyby nie ten konkurs, wiele z nich pozostawałoby nieznanych szerokiemu gronu osób, dlatego tym bardziej gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom. To budujące, że młode pokolenie chce poznawać polską historię i z takim zaangażowaniem bierze udział w jej pielęgnowaniu.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wszystkie pamiątki znalezione przez uczestników konkursu znajdą się wśród eksponatów niedawno otwartego Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, które działa pod adresem: www.tajnepanstwo.pl. Wśród nich można znaleźć, m.in.: fotografie zestawu słuchawkowego znalezionego w partyzanckiej lepiance czy wojskowa manierka pradziadka.

 

 

To niesamowicie ważne, że trafiły do nas prace z odległych zakątków, pokazujących nieznane epizody walki z okupantem. Każde z tych zdarzeń może teraz wzbogacić szerszy – powszechnie znany - historyczny kontekst. Najbardziej wzruszające były prace, w których uczestnicy odkrywali bohaterów wśród członków swoich rodzin. Wszystkie fotografie, pamiątki, zasoby nadesłane w ramach konkursu staną się cennym bogactwem dla zdigitalizowanych źródeł historycznych w Wirtualnym Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, przestrzeni przyjaznej dla młodzieży.
Maciej Piwowarczuk, prezes Fundacji Na Rzecz Wielkich Historii.

Partnerem głównym konkursu jest Muzeum Historii Polski, a patronat honorowy objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Partnerami konkursu są również Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej oraz Archiwum Akt Nowych.

Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Mecenasem konkursu Śladami bohaterów podziemia jest Fundacja PGE