Meta Pixel script image

Grupa PGE zakończyła rewitalizację Krzywego Lasu

09.02.2024
Fundacja PGE zrewitalizowała Krzywy Las

Trwający ponad 3 lata projekt rewitalizacji Krzywego Lasu pod Gryfinem został ukończony. To kolejne przedsięwzięcie, w którym PGE podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i wsparcia edukacji ekologicznej młodych pokoleń. Partnerem strategicznym projektu jest Fundacja PGE.

 

W ramach projektu rewitalizacji stworzone zostały rozwiązania umożliwiające zwiedzanie Krzywego Lasu, z wyeksponowaniem jego najpiękniejszych fragmentów przy zachowaniu ochrony jego naturalnych walorów. Sukcesywnie wspieramy inicjatywy ekologiczne, których celem jest dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego, a działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyszłych pokoleń nie tylko odzwierciedlają nasze wartości, ale również wpisują się w strategię Grupy PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie i widać to na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Zakończony z sukcesem projekt rewitalizacji Krzywego Lasu jest tego przykładem.
Zbigniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGE.

 

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu trwał ponad 3 lata i zakończył się pod koniec 2023 roku. W jego ramach powstała infrastruktura zewnętrzna, umożliwiającą zwiedzanie lasu. Dodatkowo na jego terenie postawione zostały kosze na śmieci, ławki, a także drogowskazy. Istotnym elementem rewitalizacji są kolorowe tablice informacyjne, które przedstawiają hipotezy dotyczące powstania tego miejsca, a także opisują naturalny proces starzenia się lasu. Przy każdym miejscu służącym do odpoczynku zostały umieszczone nowe tablice z kodem QR, odsyłające do materiałów filmowych przedstawiających m.in. historię tego miejsca. Łącznie w procesie rewitalizacji Krzywego Lasu, na jego terenie powstało blisko 30 nowych komponentów, które mają na celu jego ochronę, a także przystosowanie i udostępnienie turystom możliwości korzystania z jego walorów przyrodniczych.

 

Projektowi towarzyszył szereg działań informacyjno-edukacyjnych, których celem była popularyzacja unikatowego charakteru tego miejsca oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Krzywy Las to żywy pomnik przyrody o powierzchni ponad 0,5 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski, w której znajdują się blisko 100-letnie nietypowe sosny. Właśnie dlatego w 2020 roku, w partnerstwie trójstronnym – przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE rozpoczęto projekt odbudowy Krzywego Lasu.

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu rewitalizacji Krzywego Lasu znajdują się na stronie internetowej: https://krzywylas.pl/

***

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat podejmuje zróżnicowane działania na rzecz ochrony środowiska. Aktywnie angażuje się w inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków ptaków i zwierząt w całej Polsce. Kominy elektrowni i elektrociepłowni należące do Grupy PGE od lat są bezpiecznym domem dla sokołów wędrownych. PGE współpracuje z 28 instytucjami ochrony przyrody, w tym z 11 parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim, Narwiańskim, Bieszczadzkim, Magurskim, Słowińskim, Ojcowskim i Wolińskim Parkiem Narodowym. Łącznie podczas dotychczasowej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów prośrodowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych. PGE jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, gdzie w ramach współpracy realizuje projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne, w tym m.in. konferencje popularno-naukowe, konkursy dla szkół, a także działania z zakresu bioróżnorodności np. nasadzenia drzew, zagospodarowanie łąk kwietnych, ochrona zapylaczy, sprzątanie lasów i terenów zielonych. PGE troszczy się również o lasy. W tym roku odbędzie się 24. edycja ogólnopolskiego programu „Lasy Pełne Energii”, który polega na sadzeniu młodych drzew przez pracowników Grupy PGE. Od początku programu wzięło w nim udział blisko 29 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 900 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 72 lokalizacjach na terenie 14 województw.