Dobre praktyki CSR Grupy PGE w Raporcie Dobrych Praktyk 2021

27.05.2022
Dobre praktyki CSR Grupy PGE w Raporcie Dobrych Praktyk 2021

Dobre praktyki CSR realizowane przez Grupę PGE zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” zaprezentowano trzy z nich: program sadzenia lasów „Lasy Pełne Energii”, kampanię społeczną „Polskie – kupuję to” oraz program ochrony ptaków w Grupie PGE.

 

Dobre Praktyki CSR Grupy PGE są publikowane w Raporcie Dobrych Praktyk od 2009 roku. Cele Zrównoważonego Rozwoju Grupa PGE realizuje od momentu ich ogłoszenia przez ONZ. W tegorocznym raporcie zaprezentowano 3 flagowe praktyki CSR realizowane przez Grupę PGE w minionych latach. To program „Lasy Pełne Energii”, kampania społeczna „Polskie – kupuję to!” oraz program ochrony ptaków. Prezentowane praktyki realizują siedem z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, to jest:

  • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
  • Cel 4 - Dobra jakość edukacji
  • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  • Cel 15 - Życie na lądzie
  • Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Lasy Pełne Energii

Lasy Pełne Energii to program realizowany od 2000 roku, którego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 27 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 770 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 52 lokalizacjach na terenie 14 województw.  

Polskie – kupuję to!

Od czerwca 2020 roku, PGE realizuje ogólnopolską kampanię społeczną „Polskie – kupuję to!” promującą patriotyzm konsumencki, zachęcającą Polaków do wybierania lokalnych producentów i usługodawców. W ramach kampanii PGE wspiera także rozwój aplikacji Pola, dzięki której w szybki sposób można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce.

Ochrona ptaków

PGE od wielu lat wspiera ochronę ptaków. Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy troska o bociany białe, dla których  PGE od ponad 30 lat buduje specjalne platformy ponad słupami energetycznymi. Obecnie na obszarze działania PGE zamontowanych jest blisko 28 tysięcy platform. PGE wspiera także działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce, który jest objęty ścisłą ochroną. Sokoły od lat zakładają gniazda, m.in. na kominie Elektrociepłowni w Gdyni, w Gdańsku, w Lublinie, w Toruniu, na kominie Elektrowni w Bełchatowie i w Elektrowni Dolna Odra. Od 2004 roku z gniazd PGE wyleciało łącznie 116 młodych sokołów. PGE we współpracy z firmą BIOSECO testuje także innowacyjne rozwiązania służące ochronie ptaków przed kolizjami z turbinami elektrowni wiatrowych.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano łącznie 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” dostępny jest pod linkiem:

odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/

wróć do Komunikaty prasowe