Meta Pixel script image

Uzupełnienie składu Zarządu PGE

17.07.2008

Warszawa, 18.07.2008, W dniu 18.07.2008 r. zostało zakończone Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na którym do składu Zarządu Spółki zostały powołane następujące osoby: Tomasza Zadrogę, Piotra Szymanka, Marka Trawińskiego

Pan Tomasz Zadroga – z dniem 01.08.2008 powołany na Prezesa Zarządu.

Wykształcenie wyższe ekonomiczno-socjologiczne. Wiceprezydent The Association of Chartered Certified Accountants. Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. Ponadto Pan Tomasz Zadroga posiada wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji w Zarządach spółek handlowych z różnych branż.

Pan Piotr Szymanek -z dniem 21 lipca 2008 roku powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw Korporacyjnych i Prawnych. Wykształcenie wyższe prawnicze. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Pan Piotr Szymanek posiada duże doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółki z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji. Pełnił również stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych.

Pan Marek Trawiński - z dniem 28 lipca 2008 roku powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlu i Dystrybucji. Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończone liczne studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów, bankowości, dyplom MBA European University w Montreux, ukończone Canadian International Management Insitiute (ICEAN) “Program Management 2006” Executive Development Program przy współpracy z Harvard Business School. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz doświadczenie związane z udziałem w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Dominika Tuzinek – Szynkowska

Rzecznik Prasowy PGE SA