Meta Pixel script image

Rekordowy półroczny zysk EBITDA Grupy PGE

30.08.2021
Rekordowy półroczny zysk EBITDA Grupy PGE

Zysk EBITDA po I półroczu 2021 roku wyniósł ponad 5,2 mld złotych, czyli o 86 proc. więcej niż w I półroczu 2020 roku – wynika z szacunkowych danych Grupy PGE za I półrocze 2021 roku. Jest to najwyższy wynik w historii Grupy. Wzrost wyników został zanotowany we wszystkich segmentach działalności PGE.

Osiągnięte przez PGE znakomite wyniki są efektem zaangażowania zarządu i pracowników w maksymalne wykorzystanie potencjału Grupy. Są dla nas tym większym powodem do satysfakcji, gdyż zostały wypracowane w niełatwych czasach na rynku energii. Przed nami wielkie inwestycje w odnawialne źródła energii, dlatego ze zdwojoną siłą koncentrujemy się na efektywności naszej pracy. Mamy świadomość, że każda zarobiona przez nas dzisiaj złotówka przyczyni się do realizacji inwestycji zmieniających obraz polskiej energetyki. To kapitał, który przeznaczymy na budowę trwałej wartości firmy i dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pomimo spadającej marżowości wytwarzania w elektrowniach węglowych, będących pod presją rosnących cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, segment Energetyki Konwencjonalnej osiągnął zysk EBITDA ok. 2,0 mld złotych.

Segment Dystrybucji wygenerował ok. 1,4 mld złotych zysku EBITDA. To rekordowy wynik w historii Grupy na tej działalności i aż o 23 proc. wyższy niż w I półroczu 2020 roku. Najwyższy historycznie wynik EBITDA odnotowała również Energetyka Odnawialna – 382 mln złotych.

Rekordowe wyniki segmentów Dystrybucja i Energetyka Odnawialna świadczą dobitnie o ich rosnącej roli w zmieniającej się Grupie PGE. To one będą stanowić przyszłość PGE jako lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Bardzo dobry wynik został wypracowany również w segmencie Ciepłownictwo. Półroczna EBITDA wyniosła ok. 0,7 mld złotych na co wpływ miał wysoki poziom sprzedaży ciepła, będący konsekwencją niższych temperatur.

Na poziomie 0,7 mld złotych EBITDA została również osiągnięta w segmencie Obrót, co jest kolejnym najwyższym rezultatem w historii Grupy PGE.

Powstały w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego przyniósł Grupie dodatkowo 24 mln złotych.

Dług netto Grupy PGE obniżył się do poniżej 6,0 mld złotych (blisko 2,8 mld złotych niżej niż na koniec I kwartału). Do jego obniżenia przyczyniło się m.in. rozliczenie transakcji sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, które PGE będzie realizowała w partnerstwie z duńską firmą Ørsted.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 2,2 mld złotych, wobec 2,5 mld złotych w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, czyli o 15 proc. więcej niż w I półroczu 2020 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 18,6 TWh i był 8 proc. wyższy w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh, mniej o ok. 7 proc. r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,1 PJ, rosnąc o 16 proc. r/r.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2021 roku wyniosła 254,3 PLN/MWh i jest niższa o około 34 złote w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. nastąpi 28 września 2021 roku. Równocześnie, trwają testy na utratę wartości aktywów, przy czym nie mają one potencjalnego wpływu gotówkowego, jak również nie wpływają na poziom zysku EBITDA, mają natomiast wpływ na wynik netto.