PGE Ventures zrealizowała pierwsze wyjście inwestycyjne

25.11.2022
pge-ventures

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE, pełniąca rolę funduszu Corporate Venture Capital odpowiedzialnego za inwestycje w startupy, zrealizowała pierwszą dezinwestycję, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanych środków.

 

PGE Ventures sprzedała cały pakiet akcji w Lerta S.A. Proces ten wpisuje się w strategię PGE Ventures i spełnia wszystkie przyjęte przez spółkę kryteria w zakresie wyjść inwestycyjnych. Nowym właścicielem sprzedawanych akcji jest notowany na GPW w Warszawie – Photon Energy N.V. – obecny akcjonariusz i inwestor strategiczny Lerty od 2020 roku.

Grupa PGE poszukując m.in. rozwiązań wspierających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, jednocześnie poszukuje metod stabilizacji sieci elektroenergetycznej, która, na skutek dynamicznie rosnącego udziału OZE w systemie, wymaga utrzymania swojej niezawodności. Lerta jako aktywny uczestnik rynku mocy pomaga właśnie w bilansowaniu sieci.

PGE Ventures zainwestowała w Lertę w 2018 roku, a następnie zwiększała swoje finansowe zaangażowanie poprzez udział w kolejnych rundach inwestycyjnych w latach 2020-2021 dostrzegając potencjał do dalszego wzrostu, skalowania przychodów i ekspansji na zagranicznych rynkach.

Cieszymy się, że jako PGE Ventures byliśmy częścią tego kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego przyczyniając się do rozwoju podmiotu wspierającego stabilizację krajowej sieci elektroenergetycznej i dalszą ekspansję OZE w Polsce.
Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Dla PGE Ventures, wyjście inwestycyjne z Lerty ma też ważne znaczenie w wymiarze finansowym. Cena sprzedaży akcji pozwoliła osiągnąć przychód z tej inwestycji na poziomie kilkukrotnie wyższym niż łączny koszt ich nabycia. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie ok. 50% jest wynikiem znacząco przewyższającym średnią stopę zwrotu osiąganą przez fundusze Venture Capital w Polsce i na świecie.

Część naszych startupów skokowo podnosi swoją wartość, czego dowodem są ich wyższe rok do roku przychody oraz wyceny osiągane w ramach kolejnych rund finansowania. Cieszymy się, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym udało się z sukcesem zakończyć nasz horyzont inwestycyjny w Lercie. Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem Corporate Venture Capital utworzonym w strukturach firmy z sektora energetycznego, który może pochwalić się podobnym sukcesem.
Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Niezmiernie cieszymy się, że Lerta staje się kluczowym elementem zintegrowanego modelu biznesowego Photon Energy Group. Oczekujemy, że wspólnie z założycielami Lerty i całym utalentowanym zespołem spółki, będziemy na czele nadchodzących strukturalnych zmian na rynku energii. Gratulujemy PGE Ventures umiejętnego rozpoznania potencjału Lerty i podjęcia decyzji o inwestycji na wczesnym etapie i dziękujemy wszystkim inwestorom finansowym za efektywną współpracę, która zaowocowała dynamicznym rozwojem spółki na przestrzeni ostatnich lat. Zarówno dla PGE Ventures, jak i dla Photon Energy inwestycja w Lertę jest modelowym przykładem inwestycji typu corporate venture w Polsce i za granicą.
Georg Hotar, współzałożyciel i CEO Photon Energy Group.

Dzisiejsza transakcja wieńczy prawie 5-letnią współpracę z funduszem PGE Ventures, który jako jeden z pierwszych inwestorów instytucjonalnych uwierzył w potencjał Lerty. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi PGE Ventures i wszystkim przedstawicielom Grupy PGE, z którymi mieliśmy okazję współpracować w tym okresie. Dołączenie do Photon Energy Group to dla nas niezwykle ważny kamień milowy, który rozpoczyna nowy rozdział w historii spółek. Wierzymy, że zmiany zachodzące na światowych rynkach energii są doskonałą okazją do dynamicznego rozwoju zintegrowanych firm.
Borys Tomala, współzałożyciel i CEO Lerty.

***

PGE Ventures pełni rolę funduszu typu Corporate Venture Capital w strukturach Grupy PGE, będąc jednocześnie pierwszym i jedynym takim podmiotem w polskim sektorze energetycznym, którego rozbudowana struktura inwestycyjna adresuje potrzeby startupów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego: od projektów w najwcześniejszej fazie rozwoju, za które odpowiada satelicki fundusz Energy Research Capital, przez projekty w fazie wczesnego wzrostu będące domeną zespołu PGE Ventures, kończąc na dojrzałych startupach w fazie późnego wzrostu i ekspansji, które są na celowniku SpeedUp Energy Innovation. Do tej pory, PGE Ventures wraz z funduszami satelickimi zainwestowała łącznie w 34 startupy będące na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze odpowiadają za 27, a PGE Ventures za 7 inwestycji kapitałowych.

Lerta rozwija nowoczesne usługi energetyczne oparte o Wirtualną Elektrownię. Dzięki autorskiej technologii i automatyzacji, spółka umożliwia monetyzację możliwości dostosowania pracy elektrowni oraz urządzeń odbiorczych do wymagań rynku
w czasie rzeczywistym. Działania Lerty pomagają minimalizować ślad węglowy, zwiększać produkcję zielonej energii i chronić planetę. Wirtualna Elektrownia Lerty agreguje prawie 300 MW mocy z zielonych źródeł oraz DSR (ang. Demand Side Response). Spółka posiada licencje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Serbii i na Węgrzech oraz jest jednym z największych agregatorów na polskim Rynku Mocy.

Photon Energy Group oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze fotowoltaiki, magazynowania energii i zapewniania czystej wody na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił instalacje PV o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada portfolio własnych instalacji o mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie.

 

wróć do Komunikaty prasowe