Meta Pixel script image

PGE przygotowuje platformę handlu energią

17.11.2022
PGE przygotowuje platformę do handlu energią

PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowuje platformę handlu energią, z usług której będą mogli korzystać wszyscy producenci i sprzedawcy energii. Dzięki temu, po zniesieniu tzw. obligo giełdowego, obrót energią elektryczną nadal będzie mógł być prowadzony w sposób transparentny i konkurencyjny.

 

Przygotowywana przez nas platforma jest wyrazem odpowiedzialności za transparentność rynku energii w Polsce. Naszym celem jest, aby po zniesieniu tzw. obligo giełdowego, obrót energią był sprawny i przejrzysty dla wszystkich uczestników rynku, a cena kształtowała się w sposób konkurencyjny.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Platforma będzie łączyć producentów i sprzedawców energii elektrycznej poprzez upublicznianie wszystkich ofert sprzedaży energii jakie będą na niej dostępne. Oferty będą umieszczone w sposób zanonimizowany, więc nabywca dopiero po wyrażeniu chęci zakupu pozna oferującego energię producenta. Następnie, obie strony będą finalizowały transakcję w oparciu o umowę bilateralną na warunkach uzgodnionych między sobą.

Żeby korzystać z platformy uczestnik rynku będzie musiał podpisać umowę z PGE Domem Maklerskim oraz umowy bilateralne z pozostałymi uczestnikami rynku, z którymi chce prowadzić handel energią. Nie ma obowiązku podpisania umowy ze wszystkimi uczestnikami, ale transakcje będzie można zawierać tylko z podmiotami, z którymi kupujący ma podpisaną umowę. Niezależnie od liczby podpisanych umów bilateralnych użytkownicy platformy będą widzieć wszystkie wystawione na niej oferty. Przygotowana przez PGE platforma handlu energią jest rozwinięciem funkcjonującej już platformy wspomagającej handel obowiązków mocowych.