Meta Pixel script image

PGE podpisała z firmą Ericsson umowę na dostawę sieci CORE dla LTE450

06.03.2023
wspolne-zdjecie-3

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, odpowiedzialna za budowę sieci łączności specjalnej LTE450 na potrzeby energetyki, podpisała umowę z firmą Ericsson na dostawę i wdrożenie komponentów rdzeniowych CORE. Nowa sieć usprawni zarządzanie siecią energetyczną i przyspieszy obsługę klientów.

 

W ramach podpisanej umowy firma Ericsson będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie wszystkich komponentów CORE dla nowopowstającej sieci LTE450.

Budowa sieci LTE 450 jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii Grupy PGE w obszarze telekomunikacji. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki. Pozwoli ona na usprawnienie zarządzania siecią energetyczną, pracą dyspozytorską, a dzięki automatyzacji procesów monitorowania sieci pomoże skrócić czas usuwania awarii. Dla klientów oznacza to bezpieczniejsze i stabilniejsze dostawy energii, a dzięki wdrożeniu zdalnego odczytu liczników również szybszą obsługę.
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE, Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Sieć rdzeniowa CORE, będąca przedmiotem umowy, stanowi centralny element budowanej sieci LTE450. Odpowiada m.in. za zarządzanie i realizację usług transmisji danych w sieci LTE, obsługę funkcji mobilności, obsługę funkcji zapewnienia jakości usług, kreowanie profili użytkowników oraz ich uwierzytelnianie w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do sieci. Wdrażane rozwiązanie umożliwi kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE oraz IoT/M2M (LTE-M, NB-IoT) w architekturze 4G/LTE, zgodnie ze standardami 3GPP dla komponentów EPS/EPC.

Nowa sieć LTE 450 uruchomiona przez PGE przyczyni się do cyfryzacji polskiego sektora elektroenergetycznego i pozytywnie wpłynie na jego zrównoważony rozwój.
Martin Mellor Prezes Zarządu Ericsson.

 

 

Grupa PGE poprzez realizację Programu LTE450 i budowę dedykowanej dla energetyki sieci łączności specjalnej, przyczynia się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaawansowana technologia telekomunikacyjna wykorzystywana w sieci LTE450 będzie miała kluczowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej nie tylko Grupy PGE, ale również przyszłych użytkowników sieci LTE450. Uruchomione usługi pozwolą podnieść niezawodność procesów związanych z komunikacją w energetyce oraz poziom i jakości usług. Sieć LTE450 będzie wykorzystywana na potrzeby nowoczesnej łączności dyspozytorskiej dla służb, zdalnego i bezpiecznego odczytu liczników energii elektrycznej, czy uruchomienia automatycznych mechanizmów sterowania siecią.

Dedykowany system łączności bezprzewodowej LTE450 umożliwi realizację wszystkich wymaganych przez sektor energetyczny usług łączności (w tym także coraz bardziej niezbędnej szerokopasmowej transmisji danych z uwagi na wzrastającą liczbę urządzeń inteligentnych). Budowa wielousługowego systemu LTE450 ma na celu sprostanie ograniczeniom w dotychczas stosowanych rozwiązaniach. Istniejące w energetyce systemy wąskopasmowe mają zbyt małą przepustowość oraz pojemność systemu, natomiast korzystanie z usług komercyjnych nie spełnia kluczowych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz niezawodności w sytuacjach awaryjnych na sieci elektroenergetycznej (m.in. zbyt krótkie podtrzymanie zasilania na komercyjnych stacjach bazowych i związane z tym zaniki łączności oraz brak możliwości zarządzania zasięgiem i parametrami usług wg własnych potrzeb).

Podpisana umowa jest długoterminowa i będzie obowiązywać do 8 sierpnia 2033 roku. Gwarantuje to bezpieczeństwo i ciągłość działania. Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest także świadczyć usługi gwarancji i wsparcia technicznego do sierpnia 2033 r., zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.