Meta Pixel script image

PGE i Ørsted uzyskały zgodę UOKiK na koncentrację

12.03.2021
PGE i Ørsted uzyskały zgodę UOKiK na koncentrację

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted otrzymały zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Ma ona na celu utworzenie joint venture w formule 50 na 50 udziałów w Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3, należących do Grupy PGE. Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK jest kolejnym krokiem do finalizacji zawartej w lutym 2021 roku umowy inwestycyjnej, zakładającej wspólną budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, realizowanych w dwóch etapach.

Zgoda na koncentrację oznacza dla PGE i Ørsted zielone światło ze strony organu antymonopolowego dla realizacji umowy inwestycyjnej określającej warunki utworzenia joint venture. Jej zadaniem będzie rozwój, budowa i eksploatacja morskiej farmy Baltica 2 o łącznej mocy zainstalowanej do 1498 MW oraz Baltica 3 o mocy 1045 MW, które są częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej mocy około 2,5 GW. W najbliższym czasie PGE spodziewa się spełnienia pozostałych warunków zawieszających transakcji.

Zgoda wydana przez prezesa UOKiK to pierwszy z warunków zrealizowania umowy inwestycyjnej, dotyczącej budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku przez PGE i Ørsted. Wspólnie ustanowione warunki współpracy umożliwią skuteczne wykorzystanie mocnych stron i wiedzy obu partnerów. Wynegocjowana przez nas umowa z Ørsted w pełni zabezpiecza nasze interesy i pozwoli sprawnie przeprowadzić inwestycję z korzyścią dla polskiej gospodarki.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Morska Farm Wiatrowa Baltica realizowana w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3 to najbardziej zaawansowane projekty w ramach Programu Offshore Grupy PGE. Baltica 2 i Baltica 3 posiadają już wspólnie wydaną decyzję środowiskową oraz umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej, kwalifikują się również do uczestnictwa w pierwszej fazie działania systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.