Meta Pixel script image

PGE dostarczy mieszkańcom Torunia ciepło z Geotermii Toruń

12.10.2022
geotermia, PGE, PGE Toruń, ciepło

Od października br. rozpoczęto dostawy ciepła z ciepłowni geotermalnej Geotermii Toruń do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zasilającej w ciepło ponad 100 tysięcy mieszkańców Torunia.

 

Wykorzystanie ciepła pochodzącego z ciepłowni geotermalnej do ogrzewania toruńskich budynków, to dodatkowa dywersyfikacja źródeł ciepła, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Toruń dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Dzięki swojej niezależności od zewnętrznych źródeł, wzmacniają one bezpieczeństwo dostaw ciepła i niezależność całego systemu, co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma szczególne znaczenie. Grupa PGE jako lider w obszarze wytwarzania energii i ciepła chce wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak geotermia, do produkcji ciepła.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Geotermia Toruńska dostarcza już ciepło do miejskiego systemu ciepłowniczego Torunia. Energia, jaka pochodzi z wnętrza ziemi, jest dostępna niezależnie od oddziaływania innych państw, dalekich łańcuchów dostaw, i innych, znacznie nasilających się w dzisiejszych czasach, zagrożeń w dostawach energii. Dziś widzimy wyraźnie, że nasze działania, rozpoczęte kilkanaście lat temu, mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce, przynoszą pozytywne efekty. Zasoby geotermalne, wykorzystane dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, przysłużą się zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Torunia, co od początku było naszym priorytetem. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inni.
O. Jan Król, prezes zarządu Geotermii Toruń.

Włączenie ciepłowni geotermalnej do systemu ciepłowniczego Torunia poprawi bezpieczeństwo dostaw ciepła, pozytywnie wpłynie na hydraulikę pracy sieci ciepłowniczej i możliwości jej rozwoju. Ciepło geotermalne stanowiące odnawialne źródło energii, w świetle obecnych wymagań unijnych, a w szczególności projektowanych nowych regulacji, pomoże również w utrzymaniu przez toruński system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie.

Ciepło z ciepłowni geotermalnej stanowi około 8% ciepła w systemie ciepłowniczym zarządzanym przez PGE Toruń. Pozostała ilość ciepła w sieci ciepłowniczej pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń (91%) i ciepłowni biogazowej (poniżej 1%) należącej do MPO.

Ciepłownia geotermalna będzie zasilała system ciepłowniczy z mocą około 18 MW.

Budowa ciepłowni geotermalnej została dofinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.