Meta Pixel script image

Nowi członkowie zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

06.03.2024
logopge24

6 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 18 marca 2024 r. Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata.

W skład Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej zostali powołani:
•    Dariusz Marzec i została mu powierzona funkcji prezesa zarządu;
•    Marcin Laskowski i została mu powierzona funkcja wiceprezesa zarządu ds. regulacji.

Dariusz Marzec

Pan Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem Magister Organizacji i Zarządzania. 
 
W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Był m.in. odpowiedzialny za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
 
W latach 2009-2013 pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar energetyki w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).W latach 2019-2024 członek Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Pan Marcin Laskowski od kilku lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies przygotowuje oraz realizuje projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełni funkcję Prezesa PGB Inwestycje Sp. z o.o., SPV a także  Wiceprezesa PGB Serwis Sp. z o.o.. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadzi działania w na rzecz rozwoju regulacji prawnych mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE. 

Przez szereg lat był odpowiedzialny jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za Projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany środkami UE oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej.