Komentarz prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego do decyzji NSA w sprawie Turowa

18.07.2023
8ebbd572355a40a8233f420afaa2ab5cd6079941a5c0da791afc5fd30af12e33

 

Postanowienie NSA to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla Polaków, którzy mają prawo oczekiwać stabilności energetyki i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, opierającego się m.in. na działalności kompleksu energetycznego w Turowie. Dla mieszkańców regionu to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki całego regionu.NSA w postanowieniu powołał się na artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że również bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa i bezpieczeństwa obywateli. NSA w uzasadnieniu postanowienia wskazał również, że argumentacja PGE została całkowicie pominięta przez Sąd pierwszej instancji.Dlatego z satysfakcją przyjmujemy postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu zażalenia PGE od postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja 2023r. o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej dla kopalni Turów, uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił wstrzymania wykonalności decyzji środowiskowej.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

***

NSA z pozytywnym rozstrzygnięciem w sprawie Turowa

Naczelny Sąd Administracyjny pozytywnie rozpatrzył zażalenie PGE na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 31 maja 2023 r. wstrzymujące wykonanie decyzji  środowiskowej dla Kopalni Turów. NSA orzekł, że postanowienie wydane przez sąd niższej instancji było wadliwe i z tego powodu uchylił postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji środowiskowej.

Pozytywne rozstrzygnięcie złożonego przez PGE zażalenia gwarantuje powrót do wykonalności decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest dla planowanej inwestycji zwieńczeniem wieloetapowego postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W celu uzyskania decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przygotowała m.in. obszerny raport środowiskowy, który został poddany transgranicznym konsultacjom społecznym. Konsultacje raportu zakończyły się podpisaniem w 2019 r. przez Czechy i Niemcy protokołów z uzgodnień. W trakcie konsultacji oceniony został wpływ Kopalni Turów na każdy komponent środowiska oraz wskazano środki, które Kopalnia Turów zobowiązuje się podjąć aby maksymalnie zminimalizować swój negatywny wpływ środowiskowy. Środki te zostały wskazane w decyzji środowiskowej i są przez turoszowską kopalnię na bieżąco realizowane.

wróć do Komunikaty prasowe