Meta Pixel script image

Grupa PGE umacnia się na pozycji lidera Gospodarki Obiegu Zamkniętego w energetyce

03.10.2023
dsc_3820

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis i jej spółka zależna Epore połączyły swoje zasoby i od teraz będą funkcjonować pod wspólną nazwą – PGE Ekoserwis S.A., tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej. Integracja umocniła pozycję Grupy PGE jako krajowego lidera GOZ w energetyce.

 

Połączenie PGE Ekoserwis i Epore umożliwi koncentrację zadań Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE w ramach jednego podmiotu. Przybliży to Grupę do realizacji jednego z celów strategicznych, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Integracja umocniła Grupę PGE na pozycji lidera GOZ w energetyce, jak również przybliża nas do zbudowania znaczącego podmiotu gospodarczego w tym obszarze na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Łączące się spółki – PGE Ekoserwis i Epore, realizują kluczowe, oddziałujące na siebie zadania, stanowiące całość i integralność procesu wdrażania gospodarki cyrkularnej do codziennej praktyki biznesowej. PGE Ekoserwis zadba o rozwój segmentu GOZ w Grupie PGE, skuteczniejszą realizację zadań w zakresie współpracy z kontrahentami i oferty produktowej. Połączenie spółek umożliwia również efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych oraz zabezpiecza miejsca pracy dla wszystkich pracowników obu spółek. Rejestracja połączenia nastąpiła 2 października 2023 roku.

Po połączeniu, w strukturze PGE Ekoserwis utworzone zostały trzy nowe Oddziały – w Bełchatowie, gdzie zlokalizowane jest również Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także w Bogatyni i Opolu.
Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

W ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Grupie PGE powstaje ponad 200 produktów na bazie ubocznych produktów spalania (UPS), które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie.

Celem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE jest wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W tym celu PGE S.A integruje wyspecjalizowane spółki, tworząc jednocześnie niepowtarzalne kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej.

 

 

PGE Ekoserwis S.A. jest w Grupie PGE liderem segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Spółka ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki w różnych kierunkach gospodarczych. Oferuje ponad 200 produktów na bazie UPS, które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie.

Epore S.A. to firma z wieloletnią tradycją, która realizuje usługi niezbędne dla procesu gospodarowania ubocznymi produktami spalania. To m.in. załadunek, logistyka, procesy sterowania UPS, obsługa magazynów retencyjnych oraz składowisk. Obecnie świadczy usługi w zakresie, m.in. przemiałowni, obsługi składowisk, instalacji odpopielania dla elektrowni Grupy PGE.

Dodatkowe informacje:

GOZ – Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular economy) to model gospodarowania zasobami, w którym produkty i materiały są projektowane, wytwarzane, wykorzystywane i ponownie przetwarzane w taki sposób, by ograniczyć zużycie surowców naturalnych i minimalizować emisję szkodliwych substancji do środowiska. W Polsce rocznie powstaje około 20 mln ton ubocznych produktów spalania w postaci popiołów, żużli, mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gipsu z odsiarczania spalin. W gospodarce obiegu zamkniętego produkty te nie marnują się, nie zanieczyszczają terenu i powietrza, lecz jako pełnowartościowe surowce i produkty są zawracane do ponownego gospodarczego wykorzystania. Na przykład jako kruszywa drogowe, spoiwa hydrauliczne, gips syntetyczny i in.

Przykładowe produkty GOZ powstałe z wykorzystaniem popiołów, żużli i gipsów to między innymi: cementy, betony, kruszywa do budowy dróg, autostrad i lotnisk, materiały budowlane (prefabrykaty – gotowe elementy budowlane: bloczki, słupy, podciągi, schody), chemia budowlana (tynki, gipsy, gładzie, kleje, płyty kartanowo-gipsowe), produkty dla rolnictwa (nawozy siarkowo-wapniowe), materiały dla górnictwa (materiały do likwidacji szybów pokopalnianych, specjalistyczne spoiwa budowlane), produkty do makroniwelacji i rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych przez przemysł, produkty do budowy farm fotowoltaicznych (bloczki konstrukcyjne), materiały dla budownictwa infrastrukturalnego (płyty dla hal przemysłowych, centra handlowe, place), spoiwa do budowy dróg (pełnowartościowe zamienniki cementów).