PGE: Węgiel brunatny także dla odbiorców instytucjonalnych

27.10.2022

Od 27 października br. Kopalnie Bełchatów i Turów należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE rozpoczną sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców instytucjonalnych, m.in. wspólnot mieszkaniowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia oraz organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacji i stowarzyszeń.

 

Szczegółowe zasady sprzedaży węgla brunatnego z kopalń PGE GiEK znajdują się na stronie internetowej PGE w zakładce Sprzedaż węgla brunatnego oraz na stronach Kopalni Turów i Kopalni Bełchatów w zakładkach „Oferta”. Dla wszystkich odbiorców obowiązują te same cenniki poszczególnych frakcji węgla brunatnego.

Żeby złożyć zamówienie należy skontaktować się telefoniczne z infoliniami punktów sprzedaży węgla, które czynne są w godz. 7:00-15:00 w dni robocze:

  • Infolinia Kopalni Bełchatów – 42 222 2130
  • Infolinia Kopalni Turów – 42 222 2224

Limity zakupu węgla dla poszczególnych grup odbiorców:

  • Dla odbiorców indywidualnych – od 2 do 6 ton na sezon grzewczy do wykorzystania na własne potrzeby grzewcze w gospodarstwie domowym, które zgłosiło w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków węgiel jako paliwo opałowe
  • Dla odbiorców instytucjonalnych (wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje i stowarzyszenia) – od 2 do 26 ton na sezon grzewczy do wykorzystania w podmiocie instytucjonalnym jako paliwo opałowe

Nabywcy mogą odbierać zamówiony węgiel bezpośrednio ze składów zlokalizowanych na terenie kopalń.

 

Sprzedaż węgla brunatnego dla szerszego grona odbiorców realizowana będzie w zwolnieniu z  akcyzy i z tego względu każdy zainteresowany zakupem podmiot lub instytucja powinien sprawdzić, czy spełnia wymagania art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. 2022 poz.143 ze zm.).

Uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych, którzy wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki czasowym zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Przepisy obowiązują do 30 kwietnia 2023 roku.

PGE informuje,  że  węgiel brunatny nie nadaje się do spalania we wszystkich typach pieców węglowych a przed dokonaniem zakupu konieczne jest sprawdzenie, czy dana instalacja grzewcza jest przystosowana do bezpiecznego spalania węgla brunatnego.

wróć do Komunikaty prasowe