Meta Pixel script image

PGE Ventures z sukcesem inwestuje w startupy

25.10.2023
pge-ventures

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE odpowiedzialna za inwestycje w startupy, po osiągnieciu celów inwestycyjnych sprzedała udziały w spółce PySENSE, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanego kapitału.

 

 

Cieszymy się, że jako PGE Ventures byliśmy częścią tego projektu. To kolejna inwestycja, w której nie tylko wsparliśmy rozwój startupu, ale także zrealizowaliśmy nasze strategiczne cele inwestycyjne. Kibicujemy założycielowi w dalszym skalowaniu biznesu PySENSE na arenie międzynarodowej, jednocześnie dziękując za kilkuletnią historię współpracy.
Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

PGE Ventures zakończyła po 4 latach swoja obecność w spółce PySENSE działającej w sektorze IoT. Jest to kolejny zakończony sukcesem projekt inwestycyjny PGE Ventures. Sprzedaż udziałów w spółce wpisuje się w strategię PGE Ventures i spełnia wszystkie przyjęte przez spółkę kryteria w zakresie wyjść inwestycyjnych zarówno w wymiarze finansowym poprzez uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu, jak i w wymiarze strategicznym zakładającym kilkuletni horyzont inwestycyjny. W wyniku sprzedaży udziałów, PGE Ventures osiągnęła przychód na poziomie prawie czterokrotnie przekraczającym kwotę inwestycji (mnożnik Cash on Cash = 3,75x). Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie kilku nowych inwestycji kapitałowych PGE Ventures, z czego dwie planowane są jeszcze w tym roku.

Spółka przez ostatnie lata osiągnęła dojrzałość operacyjną co umożliwiło dalszy, szybki rozwój na rynku lokalnym i międzynarodowym. Współpraca z PGE Ventures pozwoliła firmie w początkowej fazie rozwoju na zbudowanie zespołu i stworzenie stabilnej struktury organizacyjnej oraz ułatwienie realizacji projektów w ramach całej grupy PGE. Ze swojej strony dziękujemy za kilka lat owocnej współpracy.
Tomasz Leszczyński, założyciel PySENSE sp. z o.o.

To drugi zakończony projekt inwestycyjny PGE Ventures. W listopadzie 2022 roku po zrealizowaniu celów inwestycyjnych PGE zakończyła inwestycję w Lerta S.A. Aktualny portfel inwestycyjny PGE Ventures obejmuje 5 spółek.