Nieruchomość w Zgierzu

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Energetyków 4 oraz  prawo własności znajdującego się na niej budynku podstacji energetycznej o powierzchni użytkowej 110,63 m2. 

Zobacz na stronie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu