Meta Pixel script image

Dr hab. Sławomir Patyra

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS. Radca prawny.

Posiada stopień dr hab. nauk prawnych, jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, a także radcą prawnym.

Pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS w Lublinie.

Jest autorem blisko stu publikacji naukowych, w tym trzech książek,  oraz ponad stu ekspertyz prawnych, sporządzanych m. in. dla parlamentu, jednostek administracji państwowej czy Krajowej Izby Radców Prawnych.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Kierownik Zespołu do Spraw Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

W latach 2013  - 2018 członek Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S. A.