Meta Pixel script image

Dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w SGH. Były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Strateg ekonomiczny z doświadczeniem z sektora prywatnego (zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i sektora finansowego, w tym funduszy hedgingowych), sektora publicznego (bank centralny, ministerstwo finansów), międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Centralny) i organizacji pozarządowych (Forum Obywatelskiego Rozwoju, CASE).

Członek rad nadzorczych w przedsiębiorstwach przemysłowych i finansowych. Były członek Rady Polityki Pieniężnej z okresu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i pierwszej wojny w Ukrainie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjne badania. Laureat Nagrody im. Leopolda Kronenberga Fundacji Citibanku oraz Nagrody im. Fryderyka Skarbka Polskiej Akademii Nauk.