Meta Pixel script image

Andrzej Sadkowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Tufts University w Bostonie, University of Illinois at Urbana-Champaign oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsiębiorca w branży medyczno-farmaceutycznej.

Ukończył Tufts University w Bostonie z tytułem Bachelor of Arts na wydziale Stosunki Międzynarodowe oraz Nauki Polityczne. Absolwent University of Illinois at Urbana-Champaign z tytułem Master of Business Administration oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu.

W latach 90. XX wieku związany z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwem Skarbu, współtworzył i pełnił funkcję Wiceprezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) a także brał aktywny udział w tworzeniu oraz wdrożeniu reformy emerytalnej jako ekspert Banku Światowego oraz doradca Prezesa ZUS.

Pełnił różne funkcje zarządcze, w tym jako Prezes Zarządu Lottomerkury Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SAMPO S.A. Członek rad nadzorczych m.in. NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Nafta Polska S.A., PTE Sampo S.A., PTE Norwich Union S.A., Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. oraz Gerlach S.A.

Od ponad 20 lat przedsiębiorca w branży medyczno-farmaceutycznej oraz inwestor.