Meta Pixel script image

Komunikat PGE o opóźnieniu w publikacji Informacji Wewnętrznej

03.10.2023

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także: Spółka lub PGE) niniejszym informuje, iż planuje przeprowadzić niezbędne działania związane z przepięciem publikacji zdarzeń REMIT dla uczestnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) ze strony dedykowanej dla jednostek wytwórczych w Grupie Kapitałowej PGE S.A. (GK PGE) https://remit.gkpge.pl/ na witrynę dedykowaną dla uczestnika PGE GiEK https://hh-remit.gkpge.pl/, co spowoduje, że dane o zdarzeniach dotyczących jednostek wytwórczych GK PGE nie będą publikowane na witrynie GPI REMIT oraz na witrynie internetowej GK PGE w zakładce REMIT, i zostaną opublikowane z opóźnieniem.

 

Prace powodujące brak możliwości publikacji informacji wewnętrznej będą przeprowadzone w następującym oknie czasowym od czwartku 05.10.2023 godzina 14:30 do piątku 06.10.2023 godzina 08:30, ale mogą zostać zakończone wcześniej.

Jednocześnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje i zapewnia, iż do czasu publikacji informacji wewnętrznej dotyczącej dostępności jednostek wytwórczych:

  1. opóźnienie publikacji informacji wewnętrznej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, oraz
  2. Spółka zapewni poufność tych Informacji wewnętrznych, oraz
  3. Spółka nie podejmie w oparciu o tę Informację wewnętrzną decyzji dotyczących obrotu Produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż zgodnie z Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) dokona stosownego zgłoszenia zamiaru opóźnienia podania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej, do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.