PGE zaprasza na wystawę fotograficzną „Dolina Biebrzy”

23.05.2023
Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE

Wystawę fotografii pt.: „Dolina Biebrzy”. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE” można już oglądać w miejscowości Mścichy w województwie podlaskim. Ekspozycja znajduje się przed wejściem na ścieżkę edukacyjną „Biały Grąd” w Biebrzańskim Parku Narodowym i będzie tam dostępna do końca sierpnia 2023 r.

 

PGE współpracuje z ośmioma parkami narodowymi, stowarzyszeniami na rzecz ochrony ptaków, a także Ligą Ochrony Przyrody, której jesteśmy partnerem strategicznym. Prowadząc w zielonej zmianie szczególną uwagę przywiązujemy do projektów pro środowiskowych i ekologicznych. Wystawa pt.: „Dolina Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE”, którą aktualnie prezentujemy przed wejściem na ścieżkę „Biały Grąd” od dwóch lat odwiedza polskie miasta. Jest ona efektem zaangażowania pracowników Grupy PGE, którzy za pomocą fotografii zaprezentowali jeden z najważniejszych polskich i europejskich ekosystemów, niespotykanych w innych zakątkach kontynentu. Wystawa ta ma również ogromną wartość edukacyjną.
Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.
Wystawa niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów – po pierwsze w ciekawy sposób ukazuje wyjątkowe piękno przyrodnicze doliny Biebrzy i bezwzględną potrzebę jej ochrony. Po drugie – to wynik owocnej współpracy z PGE. Prace zostały wykonane przez pasjonatów, pracowników PGE, przy udziale Parku, którzy wyrazili w ten emocjonalny sposób swoje zaangażowanie w ochronę przyrody. Po trzecie – prezentacja wystawy w tej szczególnej miejscowości, w Mścichach, na gminnym parkingu przy ścieżce edukacyjnej spowoduje, że zobaczy ją wiele osób, w tym także lokalni mieszkańcy.
Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wystawa  składa się z trzydziestu sześciu fotografii prezentujących piękno unikalnej fauny i flory rozlewiska rzeki Biebrzy. Zdjęcia zostały wykonane przez pracowników Grupy PGE podczas plenerowych warsztatów fotograficznych w Biebrzańskim Parku Narodowym, wiosną 2021 roku. Ekspozycję po raz pierwszy zaprezentowano w październiku 2021 roku w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Następnie po zimowej przerwie, w 2022 roku wyruszyła w trasę do Gdańskiego ZOO, a później była prezentowana przy Elektrowni Wodnej nad Soliną oraz na stadionie Jagielloni Białystok. Równolegle we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym otwarto stałą wystawę „Dolina Biebrzy", która zlokalizowana jest przy siedzibie dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. Obecnie wystawę czasową można oglądać w miejscowości Mścichy w województwie podlaskim.

Wystawa niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów – po pierwsze w ciekawy sposób ukazuje wyjątkowe piękno przyrodnicze doliny Biebrzy i bezwzględną potrzebę jej ochrony. Po drugie – to wynik owocnej współpracy z PGE. Prace zostały wykonane przez pasjonatów, pracowników PGE, przy udziale Parku, którzy wyrazili w ten emocjonalny sposób swoje zaangażowanie w ochronę przyrody. Po trzecie – prezentacja wystawy w tej szczególnej miejscowości, w Mścichach, na gminnym parkingu przy ścieżce edukacyjnej spowoduje, że zobaczy ją wiele osób, w tym także lokalni mieszkańcy.
Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce, który chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. Zalicza się także do jednych z najdzikszych zakątków Polski. Od 1993 roku Park chroni i obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi, ponieważ bagna to wspaniałe banki bioróżnorodności. Dodatkowo bagna magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody, wpływają korzystnie na klimat lokalny i globalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie mają znaczący wpływ na ograniczenie emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

W Dolinie Biebrzy zachowała się unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt, a bagna biebrzańskie są nazywane „ptasim rajem". Są ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. Zaobserwowano tu niemal 70% awifauny Polski. Park jest ostoją dla kilku rodzin wilków, żyją tu rysie, bobry, wydry, spotykane są tu również żubry. Królem mokradeł jest łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy około 600 osobników.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody, środowiska naturalnego i bioróżnorodności. PGE współpracuje z Biebrzańskim Parkiem Narodowym od 2020 roku, wspiera także Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy oraz Magurski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino przy projekcie rewitalizacji pomnika przyrody, jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Link do filmu z warsztatów fotograficznych, YouTube: 

wróć do Komunikaty prasowe