Meta Pixel script image

PGE zaprasza na wystawę fotograficzną „Dolina Biebrzy”

23.05.2023
Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE

Wystawę fotografii pt.: „Dolina Biebrzy”. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE” można już oglądać w miejscowości Mścichy w województwie podlaskim. Ekspozycja znajduje się przed wejściem na ścieżkę edukacyjną „Biały Grąd” w Biebrzańskim Parku Narodowym i będzie tam dostępna do końca sierpnia 2023 r.

 

Wystawa  składa się z trzydziestu sześciu fotografii prezentujących piękno unikalnej fauny i flory rozlewiska rzeki Biebrzy. Zdjęcia zostały wykonane przez pracowników Grupy PGE podczas plenerowych warsztatów fotograficznych w Biebrzańskim Parku Narodowym, wiosną 2021 roku. Ekspozycję po raz pierwszy zaprezentowano w październiku 2021 roku w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Następnie po zimowej przerwie, w 2022 roku wyruszyła w trasę do Gdańskiego ZOO, a później była prezentowana przy Elektrowni Wodnej nad Soliną oraz na stadionie Jagielloni Białystok. Równolegle we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym otwarto stałą wystawę „Dolina Biebrzy", która zlokalizowana jest przy siedzibie dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. Obecnie wystawę czasową można oglądać w miejscowości Mścichy w województwie podlaskim.

Wystawa niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów – po pierwsze w ciekawy sposób ukazuje wyjątkowe piękno przyrodnicze doliny Biebrzy i bezwzględną potrzebę jej ochrony. Po drugie – to wynik owocnej współpracy z PGE. Prace zostały wykonane przez pasjonatów, pracowników PGE, przy udziale Parku, którzy wyrazili w ten emocjonalny sposób swoje zaangażowanie w ochronę przyrody. Po trzecie – prezentacja wystawy w tej szczególnej miejscowości, w Mścichach, na gminnym parkingu przy ścieżce edukacyjnej spowoduje, że zobaczy ją wiele osób, w tym także lokalni mieszkańcy.
Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce, który chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. Zalicza się także do jednych z najdzikszych zakątków Polski. Od 1993 roku Park chroni i obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi, ponieważ bagna to wspaniałe banki bioróżnorodności. Dodatkowo bagna magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody, wpływają korzystnie na klimat lokalny i globalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie mają znaczący wpływ na ograniczenie emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

W Dolinie Biebrzy zachowała się unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt, a bagna biebrzańskie są nazywane „ptasim rajem". Są ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. Zaobserwowano tu niemal 70% awifauny Polski. Park jest ostoją dla kilku rodzin wilków, żyją tu rysie, bobry, wydry, spotykane są tu również żubry. Królem mokradeł jest łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy około 600 osobników.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody, środowiska naturalnego i bioróżnorodności. PGE współpracuje z Biebrzańskim Parkiem Narodowym od 2020 roku, wspiera także Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy oraz Magurski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino przy projekcie rewitalizacji pomnika przyrody, jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Link do filmu z warsztatów fotograficznych, YouTube: