Meta Pixel script image

Schron z czasów II wojny światowej ocalony od zapomnienia dzięki PGE

26.06.2023
schron-z-czasow-ii-wojny-swiatowej-ocalony-od-zapomnienia-dzieki-pge

PGE podjęła współpracę z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza. Podmioty zawarły porozumienie dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego Sochaczewa i całego regionu. W jego ramach bunkier, zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja, zostanie przekształcony w Izbę Pamięci.

 

Cieszę się, że spółki skarbu Państwa takie jak PGE, PGE Dystrybucja, oprócz tego, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo energetyczne, dbają o historię Polski. Mamy tu połączenie sił – z jednej strony pasjonaci historii ziemi sochaczewskiej, z drugiej – wsparcie PGE, która chce pielęgnować pamięć historyczną. Dobrze, że spółka PGE bardzo mocno włącza się w pielęgnowanie pamięci o trudnych, ale bardzo ważnych momentach naszej historii.
Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Na obszarze całej Polski znajduje się wiele fortyfikacji, będących pozostałością po czasach II wojny światowej. Jeden z takich obiektów jest zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej, należącej do PGE Dystrybucja. Schron zyska wkrótce nowe życie za sprawą porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza, a PGE Dystrybucja, spółką z Grupy PGE. Podpisany dokument pozwoli na jego użyczenie i utworzenie w nim Izby Pamięci. W ten sposób upamiętniona zostanie dramatyczna historia Sochaczewa i jego mieszkańców, którzy w czasie II Wojny Światowej, pod groźbą śmierci, zmuszeni byli do budowy schronów dla niemieckiego okupanta.

Utworzenie Izby Pamięci na terenie schronu powojennego wpisuje się w historyczną działalność Grupy PGE. Poprzez współpracę z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza chcemy ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z czasów II wojny światowej. W ten sposób pielęgnujemy pamięć o polskiej historii oraz przypominamy, nie tylko mieszkańcom ale i turystom, o niezwykle okrutnym dla Polaków czasie, jakim była II wojna światowa i niemiecka okupacja.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rewitalizacja schronu usytuowanego przy ul. Partyzantów w Sochaczewie przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza jest realizowana w ramach projektu pn. „Sochaczewskie Fortyfikacje”. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia licznych historycznych obiektów militarnych, a także przywrócenie pamięci trudnego okresu niemieckiej okupacji. Dotychczas Fundacja zrewitalizowała i bezpłatnie udostępniła odwiedzającym trzy bunkry. Takimi działaniami instytucja sukcesywnie szerzy wiedzę i świadomość historyczną, zwłaszcza wśród dzieci młodzieży Mazowsza, przyciągając także co raz większą liczbę miłośników turystyki historyczno-militarnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje działania z zakresu pielęgnowania pamięci o polskiej historii i jej bohaterach. Głównym opiekunem projektów, których celem jest uczczenie pamięci polskiej historii jest Fundacja PGE. Prowadzi ona projekt "Tablice pamięci", którego celem jest przywrócenie pamięci o Tablicach Tchorka upamiętniających miejsca egzekucji Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Warszawy. W 2021 roku została mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego oraz zaangażowała się w organizację konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”. Dodatkowo, w 80. rocznicę powołania do życia Armii Krajowej, zorganizowała z Fundacją na rzecz Wielkich Historii ogólnopolski konkurs „Śladami bohaterów Armii Krajowej” oraz stworzyła cykl animacji „Głosy AK” do historycznych nagrań głosów dowódców Armii Krajowej.