PGE kupiła nowoczesną farmę wiatrową w województwie warmińsko-mazurskim o mocy blisko 25 MW

20.09.2023
PGE kupuje kolejną farmę wiatrową na lądzie

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE nabyła Farmę Wiatrową Zalesie o mocy 24,85 MW. Nowa inwestycja może zapewnić dostawy czystej energii dla blisko 38 tys. gospodarstw domowych i pozwoli na redukcję emisji CO2 o ponad 61 tys. ton rocznie.

 

Konsekwentnie rozbudowujemy nasz portfel zeroemisyjnych źródeł, nie tylko realizując własne inwestycje, ale również poprzez akwizycje perspektywicznych aktywów. W te działania wpisuje się zakup Farmy Wiatrowej Zalesie, która została uruchomiona 1 września br. Po tej transakcji zwiększyliśmy naszą moc zainstalowaną w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie do blisko 800 MW i ugruntowaliśmy naszą pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce.
Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Składa się na nią 7 turbin o mocy 3,55 MW każda.

Grupa PGE po tej transakcji posiada w swoim portfelu elektrownie wiatrowe o łącznej mocy blisko 800 MW. W kolejnych latach te moce zostaną zwiększone – PGE Energia Odnawialna planuje docelowo osiągnąć poziom 1,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych.

 

 

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 29 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2478 MW.