Jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorcą, ale to nie oznacza, że wiemy już wszystko i wszystko robimy najlepiej. W naszych codziennych działaniach stale się doskonalimy. Nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania proekologicznego oraz w zakresie ładu korporacyjnego. Wśród naszych najważniejszych partnerów są społeczności lokalne i nasi pracownicy. Bez nich nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Dlatego ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli zarządzanie w obszarze środowiskowym, społecznym oraz kwestie ładu korporacyjnego są dla nas ważne. Chcemy Wam to pokazać.

gkpge_odpowiedzialnybiznes_site