Paweł Cioch

Paweł Cioch

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Ciocha w skład Zarządu XI kadencji z dniem 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Doktor nauk prawnych, menadżer i radca prawny, specjalizujący się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Od roku 2007 właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – dr Paweł Cioch, a w latach 2016-2020 Partner Zarządzający Kancelarii prawnej Cioch & Partnerzy. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Radcy Prawnego Marszałka Województwa Lubelskiego.

W latach 2007 – 2015 adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie prawa papierów wartościowych. W latach 2013-2020 wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w zakresie postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2003 r.). W roku 2006 ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na KUL i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Posiada również tytuł MBA uzyskany w Collegium Humanum i London Apsley Busienss School.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym monografii, podręczników, artykułów, części komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz haseł encyklopedycznych.