Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników rocznych za rok 2018
Prezentacja - wyniki finansowe za 2018 r.