Meta Pixel script image

Dobre praktyki

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką a efektem ich stosowania jest większa transparentność spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych przez prawo.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa, zobowiązana jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Więcej informacji o zasadach ładu korporacyjnego znajdą Państwo na stronie Giełdy Papierów Wartościowych: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW