Meta Pixel script image

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

W plikach zamieszczonych poniżej znajdują się:

- informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dokument dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015,

- informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dokument dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015, oraz

- informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., opublikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dokument dotyczy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.