Meta Pixel script image

Najważniejsze indeksy

WIG       WIG-ESG       WIG-energia       WIG20       WIG30

 

 

Podstawowe informacje

Ticker GPW
PL-PGE

 

Ticket Bloomberg
PGE PW

 

ISIN
PLPGER000010

 

Ticker Reuters
PGE.WA

 

 

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 2.243.712.994, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

  • 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8,55 zł każda;
  • 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 8,55 zł każda;
  • 73.228.888 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 8,55 zł każda;
  • 66.441.941 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 8,55 zł każda;
  • 373.952.165 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 19.183.746.098,70 PLN.