Meta Pixel script image

Euroobligacje

Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych

 

Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych został ustanowiony w dniu 22 maja 2014 r. W ramach programu, PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółka w 100% zależna od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., uzyskała możliwość emisji euroobligacji do kwoty 2.000.000.000 euro o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji gwarantowane są przez PGE Polską Grupę Energetycznej S.A. Gwarancja została udzielona do kwoty 2.500.000.000 euro i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku.

Pierwsza emisja euroobligacji w kwocie 500.000.000 euro została przeprowadzona 9 czerwca 2014 r. Euroobligacje były notowane na giełdzie w Luksemburgu, a ich wykup nastąpił w czerwcu 2019 r.

Ponadto, w sierpniu 2014 r. dokonana została emisja euroobligacji w kwocie 138.000.000. Termin zapadalności obligacji to 1 sierpnia 2029 roku. Emisja posiada rating BBB+ nadany przez agencję Fitch Ratings.