Meta Pixel script image

Model finansowy

Emitentem Euroobligacji w Grupie PGE jest PGE Sweden AB będąca spółka specjalnego przeznaczenia funkcjonującą na rynku szwedzkim. PGE Sweden AB w ramach uzyskiwanego finansowania udziela pożyczek na rzecz PGE S.A. Następnie spółka PGE S.A. dokonuje realokacji środków finansowych pomiędzy spółkami zależnymi w Grupie PGE.

 

model finansowy