Rating

Ocena wiarygodności kredytowej

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada oceny wiarygodności kredytowej nadane przez dwie wiodące międzynarodowe agencje ratingowe: Fitch oraz Moody’s.

 Moody'sFitch
Rating długoterminowy spółkiBaa1BBB+
Perspektywa ratingustabilnastabilna
Data nadania ratingu2 września 20092 września 2009
Data ostatniego potwierdzenia ratingu13 stycznia 202324 stycznia 2023
Rating niezabezpieczonego zadłużenia BBB+
Data ostatniej zmiany ratingu26 maja 20144 sierpnia 2011
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 24 stycznia 2023
Rating długoterminowy krajowy AA (pol)
Data nadania ratingu 10 sierpnia 2012
Data ostatniej zmiany ratingu 3 sierpnia 2016
Rating długoterminowy PolskiA2A-
Definicje i metodologiaTutajTutaj