Zakończone wydarzenia

Marzec

07

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

22

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2021

Maj

24

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

Czerwiec

22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Wrzesień

20

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Listopad

22

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.