Meta Pixel script image

Konsensus

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

 FY 2023PFY 2024PFY 2025P
Przychody ze sprzedaży
Liczba prognoz666
Maksimum96 01298 88598 885
Średnia90 11184 75365 611
Mediana91 39985 85764 925
Minimum82 49964 56537 777
EBITDA
Liczba prognoz888
Maksimum11 32410 59610 767
Średnia10 6249 4479 028
Mediana10 6109 6249 258
Minimum9 9048 1077 049
EBIT
Liczba prognoz666
Maksimum6 5055 4576 460
Średnia5 8334 4935 097
Mediana5 7404 7765 120
Minimum5 2743 3503 884
Zysk netto
Liczba prognoz777
Maksimum4 3354 1304 717
Średnia3 8683 1973 607
Mediana3 9223 4783 593
Minimum3 3102 2972 222

 

Prognozy oparte na raportach biur maklerskich wydanych w okresie od listopada 2023 r. do lutego 2024 r. Prognozy mogą być oparte na różnych założeniach.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.