Konsensus

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

 FY 2022 EFY 2023 EFY 2023 E
Przychody ze sprzedaży
Liczba prognoz666
Maksimum96 209111 011129 512
Średnia73 95966 03267 990
Mediana70 89955 08251 463
Minimum65 70643 57841 983
EBITDA
Liczba prognoz666
Maksimum10 7697 6929 173
Średnia9 4014 6516 375
Mediana9 5604 2095 848
Minimum7 6323 3614 336
EBIT
Liczba prognoz555
Maksimum6 7332 9634 119
Średnia4 9891 1633 423
Mediana4 8298063 327
Minimum3 321-342 917
Zysk netto
Liczba prognoz666
Maksimum4 9851 8222 777
Średnia3 758-5 4961 833
Mediana3 738572 270
Minimum2 375-35 178-319

 

Prognozy oparte na raportach biur maklerskich wydanych w okresie od października 2022 r. do stycznia 2023 r. Prognozy mogą być oparte na różnych założeniach.

W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z 6 biur maklerskich.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.