Konsensus

Konsensus prognoz analityków biur maklerskich został przygotowany PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w oparciu raporty analityczne i prognozy otrzymane przez Spółkę oraz o dane agencji Bloomberg. 

Konsensus prezentowany jest wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

 FY 2020 EFY 2021 EFY 2022 E
Przychody ze sprzedaży
Liczba prognoz997
Maksimum47 52550 51748 665
Średnia39 15639 78541 215
Mediana39 72939 53139 616
Minimum29 40029 95637 322
EBITDA
Liczba prognoz997
Maksimum6 4259 1209 105
Średnia5 7077 8717 948
Mediana5 7747 6047 714
Minimum4 8757 0507 184
EBIT
Liczba prognoz997
Maksimum2 3264 8164 585
Średnia1 5883 5653 491
Mediana1 5503 3373 343
Minimum6592 8122 428
Zysk netto
Liczba prognoz997
Maksimum1 4513 4293 244
Średnia8952 4952 446
Mediana9742 2932 400
Minimum611 8661 677

 

Niniejszy konsensus został przygotowany przez Spółkę w dniu 16 czerwca 2020 r.

W obliczeniu konsensusu wykorzystane zostały prognozy i raporty analityczne wydane/potwierdzone nie wcześniej niż w styczniu 2020 r.

W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z 9 biur maklerskich.

Zastrzeżenie prawne:

Powyższa informacja nie może być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.