Meta Pixel script image

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została przyjęta uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Uchwała nr 9 wraz z wynikami głosowania dostępna jest na stronie walnego zgromadzenia: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2020 r.

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("ZWZ") pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020 (uchwała nr 7). W dniu 22 czerwca 2022 r. ZWZ pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok (uchwała nr 10). 

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 11 przyjęło zmienioną treść Polityki wynagrodzeń. 

Uchwały ZWZ z 22 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowań dostępne są na tej stronie 

W dniu 28 kwietnia 2023 r. ZWZ pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2022 rok (uchwała nr 10).

Pełna treść Polityk wynagrodzeń oraz ww. sprawozdania wraz z Raportem biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE za lata 2019-2020, za rok 2021 oraz za rok 2022 dostępne są w plikach zamieszczonych poniżej.