Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została przyjęta uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Uchwała nr 9 wraz z wynikami głosowania dostępna jest na stronie walnego zgromadzenia: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2020 r.

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("ZWZ") pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za lata 2019 - 2020 (uchwała nr 7).

Pełna treść Polityki wynagrodzeń oraz ww. sprawozdania wraz z Raportem biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE za lata 2019-2020 dostępne ą w plikach zamieszczonych poniżej.