Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2020 r.

Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za I półrocze 2020 r.
Prezentacja z konferencji Zarządu w dniu 16 września 2020 r.