Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie odbyło się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.