Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 26 czerwca 2020 r.

Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.