Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ul. Książęcej 4.