Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w Warszawie w hotelu Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94/98.