Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.