Meta Pixel script image

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku o godzinie 12:00 w Warszawie w budynku Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.