Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.