Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2014 r.