Meta Pixel script image

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 7 marca oraz 6 kwietnia 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpoczęło się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4. Walne Zgromadzenie uchwałą nr 6 podjęło decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach do 6 kwietnia 2022 r. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpiło 6 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 w Warszawie w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.